Fredsbøn

Eg broderer eit ønske om fred.

Denne bøna er den vakraste eg veit om. Eit finare ønske for Paris, for Europa og for resten verda kan eg ikkje kome på. Broderiet er ikkje ferdig, og viser berre dei to første linjene. Bøna er mest kjent som «Frans av Assisis bønn om fred» ( Fransiskanermunk og helgen frå 1100-1200 talet) fordi den speglar hans ånd. Ho vart mest sannsynleg skrive på byrjinga av 1900-talet av ukjent forfattar, og vart først kjent då ho vart trykka i eit lite fransk magasin kalla «La Clochette» ((The Little Bell) i 1912.

 

PEACE PRAYER

«Lord, make me an instrument of thy peace.
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
Where there is sadness, joy.

O divine Master, grant that I may not so much seek
To be consoled as to console,
To be understood as to understand,
To be loved as to love;
For it is in giving that we receive;
It is in pardoning that we are pardoned;
It is in dying to self that we are born to eternal life.»

 

FREDSBØNN

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!