Category Archive: på trykk

Living at Home , Germany

Living at home-artikkel Artikkelen frå den gamle hytta vår er publisert i novemeberutgåva av tyske Living at home. Denne artikkelen vart først vist i norske Elle hausten 2014 etter samtykke frå nye eigarar.… Les meir

Real Living, Australia

Real Living, Australia. Hytte og Vølt på trykk. Alle foto: Nina Dreyer Hensley og Jim Hensley. Hytta vår vart solgt for to år sidan, og bildene først vist i norske Elle hausten 2014.… Les meir

Norwegian wood i Elle uk

Hytta vår vart solgt hausten 2013. Takk for flott samarbeid med stylist Kirsten Visdal og fotografane: Nina Dreyer Hensley og Jim Hensley. Det er ei ære å samarbeide med så flinke folk. Hytta var… Les meir

Julebok

Click to read! Oktober 2013: Juleboka er ute! Forfatta i tospann med May B Langhelle

Reportasje i Aftenposten

Reportasje på trykk i Aftenposten lørdag 19.02.13 med fokus på HANDVERK. Alle foto av Signe Dons. Her kan du også sjå fleire av bildene!

Sikksakk

Eg bidreg med to redesignmodellar i boka til forfattar og fotograf May B. Langhelle. Boka kom ut i 2010.

Naturligvis

Eg er bidragsytar i boka til Kirsten Visdal, med foto av Nina Dreyer Hensley og Jim Hensley. Boka kom ut i 2011. Her kan du sjå ein del av arbeida mine. Det svarte maleriet… Les meir